Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Belirtiler, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB), kişinin düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve kontrol etme ihtiyacı gibi belirgin özellikler sergilediği bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin yaşamında önemli derecede kısıtlamalara ve stres kaynaklarına neden olabilir. OKKB olan bireyler genellikle tekrarlayan düşüncelere (obsesyonlar) veya tekrarlayan davranışlara (kompulsiyonlar) sahiptirler. Bu düşünce ve davranışlar, kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir ve günlük yaşam kalitesini azaltabilir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB), kişinin düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve kontrol etme ihtiyacı gibi belirgin özellikler sergilediği bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin günlük yaşamında önemli derecede kısıtlamalara ve stres kaynaklarına neden olabilir. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu olan bireyler, genellikle düşünce ve davranışlarında aşırı derecede düzenlilik, detaycılık, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı gösterirler.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, bir kişinin zihinsel ve duygusal işlevlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Kişi, iş, okul ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir, stres ve kaygı düzeyleri yüksek olabilir ve yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Bu bozukluğa sahip bireyler genellikle başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanabilir ve esneklikten uzak bir yaşam tarzı benimseyebilirler.

Belirtiler ve Bulgular

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) olan bireylerde genellikle şu belirtiler ve bulgular gözlemlenebilir:

 1. Düzenlilik ve Mükemmeliyetçilik: OKKB’ye sahip bireyler, iş, ev düzeni ve kişisel yaşamlarında aşırı derecede düzenlilik ve mükemmeliyetçilik arayışı içindedirler. Her detayı kontrol etme ihtiyacı duyarlar ve hata yapmaktan kaçınırlar.
 2. Ayrıntılara Takıntı: Detaylara aşırı derecede önem verme eğilimindedirler. Örneğin, bir projeye başlamadan önce tüm detayları kusursuz bir şekilde planlamak isterler.
 3. Kontrol İhtiyacı: OKKB’li bireyler, çevrelerindeki olayları kontrol etme ihtiyacı duyarlar. Bu kontrol ihtiyacı, ilişkilerinde ve günlük yaşamlarında sorunlara neden olabilir.
 4. Esneklikten Yoksunluk: Esneklikten uzak bir yaşam tarzı benimserler. Plan dışı değişikliklere uyum sağlamakta zorlanırlar ve sık sık takıntılı düşünceler ve davranışlar sergileyebilirler.
 5. Sorumluluk Almada Aşırılık: OKKB’li bireyler, genellikle başkalarının sorumluluklarını da üstlenme eğilimindedirler. Bu durum, ilişkilerinde ve iş hayatlarında gerilimlere neden olabilir.
 6. Sosyal İzolasyon: OKKB’ye sahip bireyler, aşırı detaycılıkları ve kontrol ihtiyaçları nedeniyle sosyal ilişkilerde zorlanabilirler. Bu durum, yalnızlık ve izolasyon hissine yol açabilir.
 7. Tutumlu ve İtinalı Olma: Paranın ve diğer kaynakların kullanımı konusunda aşırı itinalı olabilirler. Harcamalarını titizlikle planlarlar ve gereksiz harcamalardan kaçınırlar.

Bu belirtiler ve bulgular, OKKB’nin teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Ancak, bir kişinin OKKB’ye sahip olup olmadığını kesin olarak belirlemek için uzman bir psikiyatrist veya psikolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile İlişkili Davranış Kalıpları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) ile ilişkilendirilen bazı davranış kalıpları şunlardır:

 1. Mükemmeliyetçilik: OKKB’ye sahip bireyler genellikle mükemmeliyetçi bir tavır sergilerler. İşlerinde ve kişisel yaşamlarında aşırı derecede yüksek standartlar belirlerler ve bu standartlara ulaşmaya çalışırlar. Ancak, bu yüksek beklentiler sıklıkla hayal kırıklığına neden olabilir.
 2. Düzen ve Kontrol İhtiyacı: OKKB’li bireyler, çevrelerindeki her şeyi kontrol etme ihtiyacı duyarlar. Bu, ev düzeni, iş yerindeki düzen veya kişisel ilişkilerde kontrol ihtiyacını içerebilir. Her şeyin belirli bir düzen içinde olması ve beklenmedik değişikliklerden kaçınılması önemlidir.
 3. Aşırı Detaycılık: Detaylara aşırı derecede önem verme eğilimi gösterirler. Bir proje veya görev üzerinde çalışırken, her detayı kusursuz bir şekilde planlamak ve kontrol etmek isterler. Bu durum, işbirliği gerektiren ortamlarda zaman kaybına neden olabilir.
 4. Rutinlere Bağlılık: OKKB’li bireyler, genellikle belirli rutinlere ve alışkanlıklara bağlı kalma eğilimindedirler. Günlük yaşamlarında belirli bir sırayı takip etmek ve beklenmedik değişikliklerden kaçınmak isterler.
 5. Kontrol Edici ve Belirleyici Olma: Karar alma süreçlerinde kontrol edici ve belirleyici olma eğilimi gösterirler. Başkalarının davranışlarını ve kararlarını etkilemeye çalışabilirler ve genellikle işlerin kendilerince belirlenen kurallara göre yapılmasını isterler.
 6. Titizlik ve Düzenlilik: OKKB’li bireyler genellikle titiz ve düzenli olma eğilimindedirler. Eşyalarını ve çevrelerini özenle düzenlerler ve her şeyin yerli yerinde olmasını isterler. Bu durum, başkalarıyla paylaşılan yaşam alanlarında anlaşmazlıklara neden olabilir.

Bu davranış kalıpları, OKKB’nin belirtileri arasında yer alır ve genellikle bireylerin günlük yaşamlarında sorunlara neden olabilir. Tedavi sürecinde, bu davranış kalıplarını anlamak ve değiştirmek önemlidir. Terapi ve danışmanlık, bireylere bu kalıplarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenme ve değişiklik yapma konusunda yardımcı olabilir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile İlişkili Diğer Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB), genellikle diğer ruh sağlığı bozukluklarıyla birlikte görülebilir. Bu ilişkili bozukluklar arasında şunlar bulunabilir:

 1. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): OKKB ile OKB sıklıkla karıştırılır, ancak iki farklı bozukluktur. OKB, tekrarlayan obsesyonlar (zorlayıcı düşünceler) ve kompulsiyonlar (zorlayıcı davranışlar) ile karakterizedir. Bir kişi OKKB’ye sahip olabilirken aynı zamanda OKB semptomları da gösterebilir.
 2. Majör Depresif Bozukluk: Majör depresif bozukluk, kişinin günlük işlevselliğini ciddi şekilde etkileyen ve uzun süren bir depresyon dönemini içeren bir ruh sağlığı bozukluğudur. OKKB’ye sahip bireyler, aynı zamanda majör depresif belirtiler de gösterebilirler.
 3. Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku veya belirli durumlarla ilişkili yoğun kaygıya neden olan bir dizi bozukluk içerir. OKKB’ye sahip bireyler, genellikle anksiyete bozukluklarından biri olan sosyal fobi veya yaygın anksiyete bozukluğu gibi semptomlar gösterebilirler.
 4. Kişilik Bozuklukları: OKKB’li bireyler genellikle diğer kişilik bozuklukları ile ilişkilendirilir. Bunlar arasında şizoid kişilik bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu veya kaçınmacı kişilik bozukluğu gibi bozukluklar bulunabilir.
 5. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile İlişkili Belirtiler: OKKB’ye sahip bireyler, genellikle obsesif düşünceler veya zorlayıcı davranışlarla ilişkilendirilen diğer belirtileri de gösterebilirler. Bu belirtiler arasında trichotillomania (saç çekme bozukluğu) veya dermatillomania (cilt yeme bozukluğu) gibi vücut odaklı tekrarlayıcı davranışlar bulunabilir.

OKKB’li bireylerde bu ilişkili bozuklukların varlığı, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun tedavi planı oluşturma sürecinde dikkate alınmalıdır. Psikiyatrist veya terapist, bu belirtileri anlamak ve uygun müdahaleleri önermek için bireyle birlikte çalışabilir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun Nedenleri ve Risk Faktörleri

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun (OKKB) kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. OKKB’nin gelişiminde rol oynayan potansiyel nedenler ve risk faktörleri şunlar olabilir:

 1. Genetik Yatkınlık: Genetik faktörlerin OKKB gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ailede OKKB veya obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) öyküsü olan kişilerin, OKKB geliştirme riski daha yüksek olabilir.
 2. Biyolojik Faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya nörotransmitterlerdeki anormallikler OKKB’nin gelişiminde etkili olabilir. Örneğin, serotonin seviyelerindeki değişiklikler OKKB semptomları ile ilişkilendirilebilir.
 3. Çocukluk Deneyimleri: Olumsuz çocukluk deneyimleri, özellikle aşırı eleştirme, istismar veya aşırı kontrol, OKKB gelişimi ile ilişkili olabilir. Travmatik yaşam olayları, OKKB semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 4. Kişilik Özellikleri: Bazı kişilik özellikleri, özellikle mükemmeliyetçilik ve düzenlilik gibi özellikler, OKKB riskini artırabilir. Aşırı titizlik ve düşünce kontrolü, OKKB semptomlarının şiddetini artırabilir.
 5. Stres ve Kaygı: Yüksek düzeyde stres ve kaygı, OKKB semptomlarının ortaya çıkmasına veya artmasına katkıda bulunabilir. Özellikle yaşamda belirsizlik veya belirsizlik duygusu OKKB semptomlarını tetikleyebilir.
 6. Çevresel Faktörler: Çevresel etkenler, OKKB gelişiminde rol oynayabilir. Özellikle aile veya iş ortamındaki stres, OKKB semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 7. Bilişsel ve Davranışsal Faktörler: Bazı araştırmalar, OKKB’nin bilişsel ve davranışsal faktörlerle ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Örneğin, aşırı kontrol ve düşünce şekilleri, OKKB semptomlarını besleyebilir.

Bu faktörlerin her biri, OKKB gelişiminde bir risk faktörü olarak kabul edilir ve bireyin kişisel özellikleri, yaşam deneyimleri ve çevresi ile birlikte etkileşime girerek OKKB’nin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ancak, OKKB’nin karmaşık bir durum olduğunu ve tam olarak nedenleri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmek önemlidir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanısı ve Değerlendirme

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) tanısı, psikiyatristler veya klinik psikologlar tarafından kapsamlı bir değerlendirme süreci yoluyla konulur. Bu değerlendirme süreci, semptomların değerlendirilmesini, kişinin tıbbi geçmişinin ve yaşam deneyimlerinin incelenmesini ve uygun tanısal kriterlere göre değerlendirilmesini içerir. İşte OKKB’nin tanısı ve değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi:

 1. Klinik Değerlendirme: Bir kişi, OKKB belirtilerini bildirdiğinde, bir klinik psikolog veya psikiyatrist genellikle bir klinik değerlendirme yapar. Bu değerlendirme süreci, semptomların, şiddetin ve sürenin belirlenmesini içerir. Kişinin yaşamındaki obsesif ve kompulsif davranışların örnekleri üzerinde odaklanılır.
 2. Röportaj ve Anamnez: Kişiye, obsesif ve kompulsif semptomların ne zaman başladığı, semptomların nasıl yaşandığı ve hangi durumlarla ilişkilendirildiği gibi sorular yöneltilir. Ayrıca, kişinin tıbbi geçmişi, aile öyküsü ve geçmişteki travmatik deneyimler gibi faktörler de göz önünde bulundurulur.
 3. Tanısal Kriterlerin Değerlendirilmesi: DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) veya ICD-10 (Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması) gibi tanısal kılavuzlardaki tanısal kriterler, kişinin semptomlarının OKKB ile uyumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu kriterler genellikle obsesif düşünceler, kuvvetli bir şekilde yapıcı ve sıraya koyulmuş davranışlar ve bu düşüncelerin ve davranışların kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkilemesi gibi belirtileri içerir.
 4. Başka Sorunların Dışlanması: Tanı prosedürü sırasında, başka bir psikiyatrik bozukluktan kaynaklanabilecek semptomların dışlanması önemlidir. OKKB belirtileri, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), depresyon, anksiyete bozuklukları veya başka bir psikiyatrik durumun bir parçası olabilir, bu nedenle diğer olası tanılar dikkate alınır ve dışlanır.
 5. Objektif Testler ve Ölçekler: Değerlendirme sürecinde, obsesif ve kompulsif semptomların şiddetini değerlendirmek için objektif testler ve ölçekler de kullanılabilir. Bu testler, semptomların ciddiyetini değerlendirmeye ve tedaviye yanıtı izlemeye yardımcı olabilir.

Tanı süreci sonunda, kişiye OKKB tanısı konulup konulmadığına dair bir değerlendirme yapılır. Doğru bir tanı, uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesine ve kişinin semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olur. Tedavi, genellikle psikoterapi ve bazen ilaçlar gibi çeşitli yaklaşımları içerebilir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavi Seçenekleri

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB), tedavi edilebilir bir durumdur ve çeşitli terapi ve destek seçenekleri mevcuttur. Tedavi, semptomların şiddeti ve bireyin yaşam kalitesini etkileme derecesine göre belirlenir. İşte OKKB tedavisi için kullanılan bazı yaygın seçenekler:

 1. Kognitif Davranışçı Terapi (KDT): KDT, OKKB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, kişinin obsesyon ve kompulsiyonlarını tanımasına, anlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. Birey, obsesif düşünceleri ve kompulsif davranışları hakkında yanlış inançları sorgulamayı ve değiştirmeyi öğrenir.
 2. Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi, kişinin OKKB semptomlarının altında yatan bilinçdışı duyguları ve düşünceleri keşfetmesine odaklanır. Terapist, kişinin geçmiş yaşam deneyimlerini ve ilişkilerini inceleyerek, semptomların nedenlerini anlamasına yardımcı olabilir.
 3. Grup Terapisi: OKKB’li bireyler için grup terapisi, kişinin sosyal becerilerini geliştirmesine, destek almasına ve diğerleriyle deneyimlerini paylaşmasına olanak tanır. Bu terapi, bireyin izolasyon hissini azaltabilir ve destek ağını genişletebilir.
 4. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, OKKB semptomlarını hafifletmek için ilaçlar reçete edilebilir. Antidepresanlar ve anksiyolitikler gibi ilaçlar, obsesyon ve kompulsiyonların yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.
 5. Aile Terapisi: Aile terapisi, OKKB’li bireyin yakın ilişkilerindeki etkileşimleri inceleyerek, aile üyelerinin semptomlarla nasıl başa çıkabileceklerini ve destekleyici bir ortam sağlayabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.
 6. Stres Yönetimi ve Rahatlama Teknikleri: Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri ve kas gevşeme teknikleri gibi stres yönetimi ve rahatlama teknikleri, OKKB semptomlarını hafifletmede yardımcı olabilir ve kişinin genel duygusal refahını artırabilir.

Tedavi genellikle bireyselleştirilmiş ve çoklu yaklaşımların bir kombinasyonunu içerir. Hangi tedavi seçeneğinin en uygun olduğu, kişinin semptomlarına, ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır. Önemli olan, bir profesyonel sağlayıcıyla işbirliği yaparak kişinin ihtiyaçlarına en uygun tedavi planını belirlemektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Histrionik Kişilik Bozukluğu

-ANKARA PSİKOLOG- -MOXO DİKKAT TESTİ- -ANKARA PSİKOLOG- -İLETİŞİM- -BDT EĞİTİMİ-