Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Tanı, Belirtiler ve Tedavi

Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin toplumsal normlara uymama, diğer insanların haklarına saygı duymama ve yasal sorumlulukları yerine getirmeme eğiliminde olduğu kronik bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, bireyin yaşamında ciddi sorunlara yol açabilir ve toplumda uyumsuz davranışlar sergilemesine neden olabilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu, bireyin toplumsal normlara ve yasalara uymama eğiliminde olduğu bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin diğer insanlarla ilişkilerinde, iş yaşamında ve yasal alanda sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bireyler, genellikle suç işleme, yasa dışı aktivitelerde bulunma ve başkalarının haklarını ihlal etme eğilimindedirler.

Belirtiler ve Bulgular

Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde gözlemlenen belirtiler şunları içerebilir:

 • Diğer insanların haklarına saygı duymama
 • Yasa dışı aktivitelerde bulunma
 • Yalan söyleme ve manipülatif davranışlar sergileme
 • Sorumluluk almaktan kaçınma
 • Düşük empati ve diğer insanların duygularını anlamama
 • Öfke ve saldırganlık eğilimi
Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Nedenleri

Antisosyal kişilik bozukluğunun nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür. Bu bozukluğun gelişiminde rol oynayan bir dizi faktör bulunmaktadır.

İşte antisosyal kişilik bozukluğunun potansiyel nedenleri:

 1. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, gelişiminde önemli bir rol oynar. Aile geçmişinde bu bozukluğa sahip olan bireylerde, aynı bozukluğa sahip olma riski daha yüksektir. Genlerin, kişilik özellikleri ve dürtü kontrolü üzerindeki etkisi, antisosyal davranışların ortaya çıkmasında etkili olabilir.
 2. Çevresel Faktörler: Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz çevresel faktörler, antisosyal kişilik bozukluğunun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, çocuklukta istismar, ihmal, aile içi şiddet, ailede suç geçmişi veya ailedeki duygusal yoksunluk gibi faktörler, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilir ve antisosyal davranışların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 3. Beyin Kimyasındaki Dengesizlikler: Beyin kimyasındaki dengesizlikler, antisosyal kişilik bozukluğunun gelişiminde etkili olabilir. Özellikle, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin düzensiz salınımı, dürtü kontrolü ve duygusal düzenleme üzerinde etkili olabilir. Beyin yapısındaki ve işleyişindeki farklılıklar da bu bozuklukla ilişkilendirilmiştir.
 4. Psikososyal Faktörler: Bireyin sosyal çevresi, kültürel etkiler, eğitim seviyesi, ekonomik durumu ve yaşam koşulları gibi psikososyal faktörler, gelişiminde etkili olabilir. Örneğin, çocuklukta maruz kalınan stresli yaşam olayları veya sosyal izolasyon, antisosyal davranışların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 5. Kişisel Deneyimler: Bireyin kişisel deneyimleri, kişisel kimlik ve davranışlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle, çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimler, aile içi sorunlar, akran ilişkilerinde yaşanan zorluklar veya toplumsal dışlanma gibi deneyimler, antisosyal davranışların ortaya çıkmasını etkileyebilir.

Gelişiminde birden fazla faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve kişisel deneyimlerin birleşimi, bu bozukluğun ortaya çıkmasında belirleyici olabilir. Ancak, kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır ve ileri araştırmalar gerekmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Etkileri

Antisosyal kişilik bozukluğu, bireyin yaşamında ciddi sorunlara ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu bozukluğa sahip olan bireyler, iş yaşamında sorunlar yaşayabilir, aile ilişkilerinde zorluklarla karşılaşabilir ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, antisosyal davranışlar toplumda genel güvenlik ve istikrarı tehdit edebilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tedavi Seçenekleri

Antisosyal kişilik bozukluğu, kompleks ve zorlu bir durumdur ve etkili bir tedavi için multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi, kişinin semptomlarını yönetmesine ve işlevselliğini artırmasına yardımcı olmayı amaçlar.

İşte antisosyal kişilik bozukluğu için yaygın olarak kullanılan tedavi seçenekleri:

 1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Psikoterapi, antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin düşünce kalıplarını, duygusal tepkilerini ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olabilir. Özellikle, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve dialektik davranışçı terapi (DDT) gibi terapi yaklaşımları, bireyin dürtü kontrolünü artırmaya, sosyal becerilerini geliştirmeye ve empati yeteneğini güçlendirmeye odaklanır.
 2. İlaç Tedavisi: Spesifik bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomların yönetilmesine yardımcı olmak için bazı ilaçlar reçete edilebilir. Örneğin, duygudurum stabilizatörleri, antipsikotikler ve antidepresanlar, öfke kontrolü, dürtü kontrolü ve duygusal düzenleme üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.
 3. Sosyal Beceri Eğitimi: Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle sosyal becerilerde eksiklik gösterirler. Sosyal beceri eğitimi programları, bireyin empati, iletişim, problem çözme ve işbirliği gibi sosyal becerilerini güçlendirmeye yöneliktir. Bu programlar, bireyin sosyal etkileşimlerde daha başarılı olmasını sağlayabilir.
 4. Aile Terapisi: Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerle aile üyelerini destekleyen aile terapisi, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesine ve aile üyelerinin bu durumu anlamasına yardımcı olabilir. Aile terapisi, aile içi iletişimi güçlendirmek, sınırları belirlemek ve kriz yönetimi becerilerini geliştirmek için kullanılabilir.
 5. Toplumsal Destek Hizmetleri: Bireylere toplumsal destek hizmetleri sunulabilir. Bu hizmetler, konut desteği, işe yerleştirme programları, eğitim fırsatları ve sosyal yardım gibi kaynakları içerebilir. Bu destekler, bireyin topluma entegrasyonunu ve işlevselliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Bireyler genellikle tedaviye gönülsüz olabilirler ve tedaviye uyum sağlamak zor olabilir. Ancak, erken müdahale ve uzun vadeli destek ile, bireyin semptomlarını yönetmesi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi mümkündür. Tedavinin etkinliği, bireyin kişisel koşullarına, semptomların şiddetine ve tedaviye olan katılım düzeyine bağlı olabilir. Bu nedenle, tedavi planının bireyselleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi önemlidir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ile Başa Çıkma Stratejileri

Bireylerin başa çıkma stratejileri arasında kişisel farkındalık geliştirme, duygusal düzenleme becerilerini güçlendirme ve olumlu sosyal ilişkiler kurma yer alabilir. Destek gruplarına katılmak, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmek ve pozitif sosyal etkileşimleri teşvik etmek de etkili başa çıkma stratejileri olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

-ANKARA PSİKOLOG- -MOXO DİKKAT TESTİ- -ANKARA PSİKOLOG- -İLETİŞİM- -BDT EĞİTİMİ-