Histrionik Kişilik Bozukluğu: Tanı, Belirtiler ve Tedavi Yaklaşımları

Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin aşırı dramatik, dikkat çekici ve yüzeyel ilişkilere eğilim gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Bu durum, kişinin genellikle aşırı dramatik ve dikkat çekici davranışlar sergilemesiyle belirlenir. Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, sosyal etkileşimlerde dikkat çekmeye çalışırken, derin ve anlamlı ilişkilerden kaçınma eğilimindedirler. Bu durum, günlük işlevselliği etkileyebilir ve kişinin iş, okul ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin aşırı dramatik, dikkat çekici ve yüzeyel ilişkilere eğilim gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle aşırı dramatik ve dikkat çekici davranışlar sergilerler. Bu davranışlar, kişinin dikkat çekmeye ve onaylanmaya ihtiyaç duymasıyla ilişkilidir. Ayrıca, bireyler genellikle yüzeyel ilişkilere ve ani duygusal tepkilere eğilim gösterirler. Bu bozukluk, genellikle genç erişkinlik döneminde belirgin hale gelir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Histrionik kişilik bozukluğu, aşırı dramatik, dikkat çekici ve yüzeyel ilişkilere eğilim gösteren bireylerde görülen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğun belirtileri genellikle ergenlik veya erişkinlik döneminde belirgin hale gelir.

 1. Aşırı Dikkat Çekme İsteği: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, dikkat çekme arzusuyla hareket ederler. Bu kişiler, sosyal ortamlarda ve ilişkilerde sürekli olarak ilgi odağı olmayı tercih ederler. Bunun için aşırı dramatik davranışlar sergileyebilirler ve duygusal ifadelerini abartabilirler.
 2. Yüzeyel ve Değişken Duygusal İfade: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, duygusal ifadelerinde genellikle yüzeyel ve değişken bir yapıya sahiptirler. Anlık duygusal tepkiler verirler ve duygularını abartılı bir şekilde ifade edebilirler.
 3. İlişkilerde Hızlı Değişimler: Bu kişiler, ilişkilerde hızlı ve ani değişimler gösterebilirler. Bir ilişkiye başlarken yoğun bir şekilde ilgilenirken, kısa süre sonra ilgileri azalabilir veya başka birine yönelebilirler.
 4. Duygusal Bağımlılık: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, çoğunlukla başkalarının onayını ve takdirini kazanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, sürekli olarak dışarıdan gelen onayı ararlar ve başkalarının olumsuz tepkilerine aşırı duyarlı olabilirler.
 5. Cinsel Davranışlar ve İlişkiler: Bu kişiler, cinsel çekiciliği kullanarak dikkat çekmeye çalışabilirler ve ilişkilerinde sıklıkla yüzeyel ve kısa süreli olabilirler.
 6. Gerçekçi Olmayan Algılar: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle ilişkilerini gerçekçi olmayan bir şekilde değerlendirirler. Kendilerini aşırı derecede değerli veya önemli olarak görme eğilimindedirler.

Bu belirtiler, kişilik bozukluğu olan bireyin günlük işlevselliğini ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, histrionik kişilik bozukluğu olan bireylerin tedavi edilmesi önemlidir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğunun Nedenleri ve Risk Faktörleri

Histrionik kişilik bozukluğunun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

 1. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, histrionik kişilik bozukluğunun gelişiminde rol oynayabilir. Aile öyküsünde kişilik bozuklukları olan bireylerde bu bozukluğa sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.
 2. Çocuklukta Deneyimlenen Travmalar: Çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimler, histrionik kişilik bozukluğunun gelişiminde risk faktörü olabilir. Özellikle duygusal ihmal, istismar veya aşırı koruyucu ebeveynlik gibi travmatik deneyimler, bu bozukluğun ortaya çıkma olasılığını artırabilir.
 3. Aile Ortamı: Aile içindeki ilişkiler ve ebeveyn tutumları, gelişiminde etkili olabilir. Aşırı övgü veya aşırı eleştirel tutumlar, çocuğun duygusal gelişimini etkileyebilir ve bu bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 4. Bilişsel ve Duygusal Faktörler: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireylerde, olumsuz düşünce kalıpları ve düşük özsaygı gibi bilişsel ve duygusal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler genellikle dikkat çekme arzusuyla hareket ederler ve başkalarının onayına ihtiyaç duyarlar.
 5. Kişisel Deneyimler: Bireyin yaşadığı kişisel deneyimler, gelişiminde rol oynayabilir. Özellikle dikkat çekme ve kabul görme ihtiyacının karşılanmaması, bu bozukluğun ortaya çıkmasını teşvik edebilir.

Histrionik kişilik bozukluğunun nedenlerini anlamak, uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesinde önemlidir. Ancak, bu bozukluğun gelişiminde birden çok faktörün etkili olduğu unutulmamalıdır. Tedavi sürecinde, bireyin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve kişisel ihtiyaçlarına uygun destek sağlanması önemlidir.

Histrionik Kişilik Bozukluğunun Etkileri

Histrionik kişilik bozukluğu, bireyin yaşamının çeşitli yönlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bozukluğun etkileri, kişinin sosyal ilişkilerinden iş yaşamına kadar geniş bir yelpazede hissedilebilir.

 1. Sosyal İlişkilerde Zorluklar: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle aşırı dramatik veya dikkat çekici davranışlar sergilerler. Bu durum, etrafındaki insanlarla sağlıklı ve derin ilişkiler kurmalarını zorlaştırabilir. Diğer insanlar, histrionik davranışlarını manipülatif veya yüzeysel bulabilir, bu da ilişkilerde güvensizlik ve uzaklaşmaya neden olabilir.
 2. İş Hayatında Sorunlar: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, iş ortamlarında genellikle dikkat çekmeyi ve takdir edilmeyi arzularlar. Ancak, aşırı dramatik veya duygusal tepkiler, iş ilişkilerini ve profesyonel itibarı etkileyebilir. İşverenler veya meslektaşlar, bu tür davranışları rahatsız edici veya profesyonellikten uzak bulabilir, bu da iş performansını etkileyebilir.
 3. Duygusal İstikrarsızlık: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle duygusal olarak istikrarsız olabilirler. Anlık duygusal tepkiler ve aşırı dramatik davranışlar, bireyin duygusal dengeyi korumasını zorlaştırabilir. Bu durum, kişinin kendine ve diğerlerine karşı tutarsız olmasına ve duygusal zorluklarla başa çıkmasını güçleştirebilir.
 4. Kişisel İlişkilerde Sorunlar: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle yoğun ve duygusal olarak değişken ilişkiler yaşarlar. Bu durum, romantik ilişkilerde veya arkadaşlık ilişkilerinde istikrarsızlık ve karmaşıklığa neden olabilir. Partnerler veya arkadaşlar, sürekli olarak değişen duygusal ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlanabilirler.
 5. Duygusal Sıkıntı: Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler, duygusal boşluklar veya yetersizlik hissi yaşayabilirler. Sürekli dikkat çekme ihtiyacı ve dışsal onay arayışı, kişinin kendi iç dünyasını keşfetme veya içsel tatmini bulma konusunda güçlük çekmesine neden olabilir.

Bu etkilerin kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi muhtemeldir. Ancak, uygun tedavi ve destek ile histrionik kişilik bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırması ve sağlıklı ilişkiler kurması mümkündür. Terapi, destek grupları ve kişisel gelişim çalışmaları gibi stratejiler, bu bozukluğun etkileriyle başa çıkmada yardımcı olabilir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Tedavi Seçenekleri

Histrionik kişilik bozukluğu tedavisinde, bireyin semptomlarını yönetmek, duygusal dengeyi sağlamak ve işlevselliği artırmak amacıyla çeşitli yaklaşımlar kullanılır. Tedavi genellikle bireye özgü olarak uyarlanır ve multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür.

 1. Bireysel Terapi: Bireysel terapi, bireyin semptomlarıyla başa çıkmasına ve duygusal zorluklarını anlamasına yardımcı olabilir. Birey terapistiyle birlikte, duygusal düzenlemeyi, ilişki becerilerini ve stresle başa çıkma stratejilerini geliştirebilir.
 2. Kognitif Davranışçı Terapi (KDT): KDT, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Bireyin aşırı dramatik veya dikkat çekici davranışlarının arkasındaki düşünce süreçlerini tanıması ve olumsuz düşüncelerini yeniden yapılandırması için destek sağlar.
 3. Duygusal Düzenleme Becerileri Eğitimi: bireyler, duygusal dengeyi sağlamak ve duygusal patlamalarla başa çıkmak için öz düzenleme becerilerini öğrenebilirler. Terapistleriyle birlikte, duygusal zorluklarla baş etme stratejileri üzerinde çalışabilirler.
 4. İlaç Tedavisi: semptomlarını hafifletmek ve eşlik eden diğer ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için bazı durumlarda ilaçlar reçete edilebilir. Özellikle depresyon veya anksiyete gibi eşlik eden durumlar varsa, antidepresanlar veya anksiyolitikler kullanılabilir.
 5. Grup Terapisi: Grup terapisi, bireylerin birlikte paylaşımlarda bulunmasını ve birbirlerinden destek almasını sağlar. Grup terapisi, bireyin sosyal becerilerini geliştirmesine ve duygusal dengeyi sağlamasına yardımcı olabilir.
 6. Aile Terapisi: Aile terapisi, bireyin aile üyeleriyle iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Aile üyeleri, bireyin semptomlarına nasıl destek olabileceklerini ve ilişkilerde nasıl sağlıklı sınırlar oluşturabileceklerini öğrenirler.

Tedavi seçenekleri, histrionik kişilik bozukluğu olan bireyin ihtiyaçlarına ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle uzun vadeli ve sabır gerektirir, ancak uygun desteği aldığında bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kişilik Bozukluğu

-ANKARA PSİKOLOG- -MOXO DİKKAT TESTİ- -ANKARA PSİKOLOG- -İLETİŞİM- -BDT EĞİTİMİ-