Kişilik Bozuklukları: Tanı, Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri

Kişilik Bozuklukları Nedir?

Kişilik Bozukluğu, bireyin düşünme tarzı, duygusal tepkileri, ilişki kurma biçimi ve davranışlarında kalıcı ve esnek olmayan desenlerin bulunduğu psikiyatrik bozukluklardır. Kişilik bozuklukları, genellikle ergenlik döneminde başlar ve yetişkinlik döneminde devam eder. Bu bozukluklar, bireyin işlevselliğini ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kişilik bozuklukları, DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gibi tanısal kılavuzlarda sınıflandırılmıştır ve birçok farklı türü bulunmaktadır.

Farklı Kişilik Bozuklukları ve Özellikleri

Kişilik bozuklukları, birkaç farklı türde gelir ve her biri belirli kişilik özellikleri ve davranış desenleriyle karakterizedir. Örneğin, Borderline Kişilik Bozukluğu olan bir kişide yoğun duygusal dalgalanmalar, kendine zarar verme davranışları ve ilişkilerde istikrarsızlık görülebilir. Narsistik Kişilik Bozukluğu ise, kişinin kendini aşırı derecede önemseme, empati eksikliği ve başkalarını manipüle etme eğilimiyle karakterizedir. Paranoid Kişilik Bozukluğu olan bir kişide ise sürekli şüphe duyma, başkalarını suçlama ve düşmanlık gibi belirtiler görülebilir.

Farklı kişilik bozuklukları, genellikle DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) tarafından belirlenen kategorilere göre sınıflandırılır. İşte bu kategoriler altında yer alan bazı kişilik bozuklukları ve özellikleri:

1. Paranoid Kişilik Bozukluğu:

 • Kronik şüphecilik ve güvensizlik.
 • Diğer insanların kötü niyetlerini sürekli olarak arama.
 • Şüpheli ve savunmacı davranışlar.

2. Şizoid Kişilik Bozukluğu:

 • Duygusal soğukluk ve sosyal izolasyon.
 • İçe dönük ve duygusal ifadeyi kısıtlama.
 • Sosyal ilişkilerden kaçınma ve tek başına vakit geçirme tercihi.

3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu:

 • Sıra dışı düşünce ve davranışlar.
 • Sosyal ve duygusal izolasyon.
 • Gerçeküstü deneyimler ve inançlar.

4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

 • Yasalara ve sosyal normlara sürekli olarak uyumsuzluk.
 • Empati eksikliği ve diğerlerine zarar verme eğilimi.
 • Sorumluluk almama ve düşüncesiz davranışlar.

5. Borderline Kişilik Bozukluğu:

 • Duygusal dengesizlik ve düşük özsaygı.
 • İntensi ilişkiler ve korkulu bağlanma.
 • Kendine zarar verme davranışları ve duygusal patlamalar.

6. Histriyonik Kişilik Bozukluğu:

 • Duygusal ve dramatik davranışlar.
 • Dikkat çekme arzusu ve provokatif davranışlar.
 • Derin ilişkiler kurma zorluğu.

7. Narsistik Kişilik Bozukluğu:

 • Kendini abartma ve diğerlerini küçümseme.
 • Empati eksikliği ve aşırı özsaygı.
 • Diğerlerinin beğenisini ve hayranlığını talep etme.

8. Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

 • Diğerlerinin desteğine aşırı bağımlılık.
 • Karar verme zorluğu ve inisiyatif eksikliği.
 • Reddedilme veya yalnızlık korkusu.

9. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

 • Düzenlilik ve mükemmeliyetçilik.
 • Kontrol ve düzenle ilgili aşırı endişe.
 • Esneklik eksikliği ve katı kurallar.

Bu kişilik bozuklukları, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve uygun tedavi ve destek ile yönetilmelidir. Her bireyde belirli özellikler farklılık gösterebilir, bu nedenle kişisel bir değerlendirme ve tanıya dayalı tedavi planı önemlidir.

Kişilik Bozukluğu

Kişilik Bozukluklarının Belirtileri

Kişilik bozukluklarının belirtileri, bireyin düşünme tarzı, duygusal tepkileri ve davranışlarında ortaya çıkan kalıcı ve esnek olmayan desenlerdir. Bu belirtiler genellikle ergenlik döneminde başlar ve yetişkinlikte devam eder. Kişilik bozukluklarının belirtileri, her bir bozukluk türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, kişilik bozuklukları olan bireylerde işlevsellikte bozulma, ilişki sorunları, duygusal dengesizlikler ve adaptasyon zorlukları gibi belirtiler görülebilir.

Kişilik bozukluklarının belirtileri, her bozukluğun türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, kişilik bozukluklarının belirtileri şunları içerebilir:

1. Duygusal İstikrarsızlık:

 • Ani ve aşırı duygusal tepkiler.
 • Duygular arasında hızlı geçişler.
 • Duygusal iniş çıkışlarının sık olması.

2. İlişkisel Zorluklar:

 • Diğer insanlarla zor ilişkiler.
 • Bağlanma ve ayrılma konularında sorunlar.
 • İntensi ilişkiler veya tam tersi, izolasyon eğilimi.

3. İmge ve Benlik Algısı Problemleri:

 • Kendi benlik algısında belirsizlik.
 • Kendini aşırı beğenme veya aşırı eleştirme.
 • Kendi kimliğini veya yaşam hedeflerini belirleme konusunda zorluklar.

4. Düşünce ve Algı Bozuklukları:

 • Paranoid düşünceler veya şüphecilik.
 • Gerçeküstü deneyimler veya inançlar.
 • Duygusal durumla uyumsuz düşünce tarzları.

5. Davranışsal Sorunlar:

 • Yasa dışı veya antisosyal davranışlar.
 • Duygusal olarak zarar verici davranışlar.
 • Yeme bozuklukları, madde kötüye kullanımı veya kendine zarar verme.

6. İşlevsellikte Azalma:

 • İş, okul veya sosyal yaşamda sürekli sorunlar.
 • Günlük aktiviteleri sürdürmede zorluklar.
 • Kişisel veya mesleki hedeflere ulaşmada güçlükler.

Bu belirtiler, kişilik bozukluklarının genel özelliklerini yansıtır ve her bireyde farklılık gösterebilir. Kişilik bozukluklarının teşhisi ve tedavisi, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. Her bireyin durumu farklı olduğu için tedavi yaklaşımı da kişiselleştirilmelidir.

Kişilik Bozukluklarının Nedenleri ve Risk Faktörleri

Kişilik bozukluklarının gelişiminde birçok faktör rol oynar. Genetik yatkınlık, çocukluk dönemi travmaları, aile ilişkilerinde bozukluklar, zorlayıcı yaşam olayları ve biyolojik faktörler gibi çeşitli nedenler kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olabilir. Ayrıca, kişilik bozuklukları gelişiminde sosyal ve çevresel faktörler de önemli bir rol oynayabilir.

Kişilik Bozukluklarının Tanısı ve Değerlendirme

Kişilik bozukluklarının tanısı, bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından detaylı bir klinik değerlendirme ve psikiyatrik değerlendirme yoluyla konulur. Bu değerlendirmeler, semptomların ve davranışların incelenmesini, kişisel ve tıbbi geçmişin değerlendirilmesini ve genellikle standartlaştırılmış psikolojik testlerin kullanılmasını içerebilir. Tanı sürecinde, kişinin semptomlarının ve yaşamında olumsuz etkilerin ne kadar süredir olduğu da göz önünde bulundurulur.

Kişilik bozukluklarının tanısı ve değerlendirmesi, genellikle bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından yapılır. Tanı süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Klinik Değerlendirme:
 • Bir sağlık profesyoneli, bireyin semptomlarını, kişisel ve tıbbi öyküsünü dikkatlice değerlendirir.
 • Kişinin duygusal durumu, davranışsal örüntüleri ve ilişkisel zorlukları hakkında bilgi edinilir.
 1. Mental Durum Muayenesi:
 • Kişinin düşünce süreçleri, algıları, duygusal durumu ve davranışları gözlemlenir ve değerlendirilir.
 • Bu muayene, kişilik özelliklerini, çatışmalarını ve ruh sağlığıyla ilgili diğer faktörleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 1. DSM-5 Kriterlerine Göre Değerlendirme:
 • Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın (DSM-5) kriterlerine göre kişilik bozukluklarının tanısı konulur.
 • Kişinin semptomları, DSM-5’te belirtilen belirli kişilik bozukluğu kriterlerine uygun olup olmadığına bakılarak değerlendirilir.
 1. Çeşitli Değerlendirme Araçlarının Kullanılması:
 • Psikometrik testler, anket formları ve yapılandırılmış klinik görüşmeler gibi çeşitli değerlendirme araçları kullanılabilir.
 • Bu araçlar, kişilik özelliklerini ve semptomların ciddiyetini değerlendirmek için kullanılır.
 1. Başka Tanıların Ekarte Edilmesi:
 • Kişilik bozukluklarının teşhisi, diğer ruh sağlığı sorunlarından kaynaklanan semptomlarla karıştırılmamalıdır.
 • Diğer potansiyel tanılar, uygun şekilde ekarte edilmelidir.
 1. Çevresel ve Sosyal Değerlendirme:
 • Bireyin yaşadığı çevre, sosyal destek ağı ve yaşam koşulları, kişilik bozukluklarının gelişimine ve şiddetine etki edebilir.
 • Bu nedenle, çevresel faktörlerin ve sosyal ilişkilerin değerlendirilmesi önemlidir.

Kişilik bozukluklarının doğru tanısı ve değerlendirilmesi, uygun tedavi ve destek planlarının belirlenmesine yardımcı olur. Tedavi, bireyin ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre kişiselleştirilmelidir.

Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım: Tedavi Seçenekleri

Kişilik bozukluklarının tedavisi, bireye özgü olmalı ve kişinin semptomlarına, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre şekillendirilmelidir. Tedavi genellikle bireysel psikoterapi, grup terapisi, ilaç tedavisi, destekleyici tedavi ve aile terapisi gibi çeşitli yöntemleri içerir. Tedavi süreci genellikle uzun vadeli ve sabır gerektirir, ancak uygun bir tedavi planıyla kişilik bozuklukları olan bireylerin semptomlarının hafifletilmesi ve işlevselliğin artırılması mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ODAKLANMA SORUNU

-ANKARA PSİKOLOG- -MOXO DİKKAT TESTİ- -ANKARA PSİKOLOG- -İLETİŞİM- -BDT EĞİTİMİ-