Duygulara Giriş

Duygu kuramları. Duygu: fizyolojik uyarılma, dışavurumcu davranışlar ve bilinçli deneyimleri içeren organizmanın bütününe ait tepkidir.

Düşünce (biliş) ve duygu nasıl etkileşime girer? Biliş her zaman duygudan önce mi gelir?

Duygu

Duygu Kuramları:

 1. James – Lange Kuramı; Uygular, duyguyu ortaya çıkaran uyarana yönelik belirli bedensel tepkilerimize dair farkındalığımızdan kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir tehdidin ardından kalp atışımızın hızlandığını gözlemler ve sonrasında korku hissederiz.
 2. Cannon – Bard Kuramı; Duyguyu ortaya çıkaran uyaran eş zamanlı olarak bedensel tepkileri ve öznel deneyimi tetikler. Örneğin, kalp atışımız hızlanır ve aynı zamanda korku hissederiz.
 3. Schacter – Singer Kuramı; Duygu deneyimimiz iki etmene bağlıdır. Bunlar, genel uyarılma ve bilinçli bir bilişsel isimlendirmedir. Örneğin, uyarılmamızı bağlama göre korku ya da heyecan olarak yorumlayabiliriz.
 4. Zajonc; Le Doux  Kuramı; Bazı duygusal tepkiler bilinçli değerlendirme olmaksızın aniden oluşabilir. Örneğin, ormanda duyduğumuz bir sesi tehdit olarak isimlendirmeden önce otomatik olarak korku hissedebiliriz.
 5. Lazarus Kuramı; Bilişsel değerlendirme bazen farkındalık olmaksızın duyguyu belirler. Örneğin, ses ‘yalnızca bir rüzgar ’

Duygular ve Otonom Sinir Sistemi:

Bir tehlike durumunda, otonom sinir sisteminin sempatik sinir sistemi bölümü bedenimizi harekete geçirir.

Sempatik sistemi (uyarılma)

Parasempatik sistem (gevşeme)

Gözbebekleri büyürGÖZLERGözbebekleri küçülür
AzalırTÜKÜRÜK SALGILAMAArtar
TerlemeDERİ Kurur
ArtarSOLUNUMAzalır
HızlanırKALPYavaşlar
BaskılanırSİNDİRİM Harekete geçer
Stres hormonları
salgılanır
BÖBREKÜSTÜ BEZLERİStres hormonları
salgılanması azalır
ZayıflarBAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İŞLEVLERİGüçlenir

Yerkes – Dodson kuramına göre uyarılma, görevin özelliğine bağlı olarak performansı farklı şekillerde etkiler. Orta düzeyde bir uyarılma en iyi performansa yol açar. Düşük düzeyde uyarılma bozucu etkide bulunabileceği gibi uzun süren aşırı uyarılma da bedeni tüketebilir. Duygu kuramları.

Duyguların Fizyolojisi: korku, öfke ve cinsel uyarılma arasındaki fizyolojik farkı sezmek çok daha zordur. Farklı duygular ortak biyolojik işaretleri paylaşabilirler.

duygu

Duyguyu Deneyimleme

Duygunun bileşenleri yalnızca fizyoloji ve davranışı değil aynı zamanda bilinçli deneyimimizi de içerir.

Öfke

Öfke, diğer kişinin sergilediği olumsuz bir davranışa özellikle kişinin bu davranışı kasıtlı, haksız ve önlenebilir olarak algılandığında verilen yanıttır.

Öfke, bize zarar verir; kronik öfke, kalp rahatsızlıklarıyla ilişkilidir. Öfke, kalp atış hızımızı artırır, terlememize yol açar ve testosteron düzeyimizi artırır.

Öfkeyi kontrol etmenin en iyi yolu nedir?

 • Bekleyin
 • Dikkatinizi dağıtacak sağlıklı bir şey ya da destek bulun
 • Kendinizi uzaklaştırın

Mutluluk

İyi hisset iyi davran olgusu; insanların iyi ruh halindeyken yardım etme eğiliminde olmalarıdır.

Pozitif Psikoloji: bireylerin ve toplumların gelişmelerine katkıda bulunan güçlü yönleri ve erdemleri keşfetmek ve teşvik etmek amacı taşıyan, insanı çalışan bilim dalı

Pozitif Psikoloji Kavramları

 • Öznel iyi oluş: yaşamdan mutlu olma veya doyum sağlama yönündeki kendilik algısı.
 • Nesnel iyi oluş: ölçümleri ile birlikte insanların yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılır.
 • Uyum düzeyi olgusu: yargıları geçmiş deneyimlerimizle tanımladığımız nötr bir düzeyle ilişkilendirme eğilimimiz.
 • Göreli yoksunluk: kişinin kendini karşılaştırdığı diğer insanlardan göreli olarak daha kötü olduğuna ilişkin algısı

Yazar: Aybüke AYDIN

Instagram: aybuke__aydn

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Stres Nedir ve Stresimi Nasıl Yönetebilirim? Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri

-ANKARA PSİKOLOG- -MOXO DİKKAT TESTİ- -ANKARA PSİKOLOG- -İLETİŞİM- -BDT EĞİTİMİ-