Sude Süzer Çivitçi

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Sude Süzer Çivitci, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünü onur derecesi ile mezun olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise yine onur derecesiyle mezun olarak İstanbul Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Tezini Prof. Dr. Sermin Kesebir danışmanlığında ‘Çocukluk çağı travması yaşamış ergen ve genç erişkinlerde benlik saygısı ve anhedoni (hayattan zevk alamama) ilişkisinin incelenmesi’ üzerine yazmıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’ne de devam etmektedir.
Lisans öğrenimi süresince Bağdat Caddesi’nde bulunan Nisan Danışmanlık’ta Prof. Dr. Feyza Bayraktar ile yeme bozuklukları, travma, depresyon, kaygı bozuklukları konularında stajını yapmış, diğer hocaları ile test eğitimlerine girmiştir. Bunun yanında lisans eğitiminin başlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon ve derneklerde staj yapmıştır. Lisans öğreniminin son yılında Şebnem Kartal Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden uzun dönemli analitik oyun ve masal terapisi almış ve Ataşehir Yetimler Derneği ile uygulama çalışmalarına girmiştir.
Bunun yanında Kaçuv (Kanserli çocuklara umut vakfı) ile kanserli çocuklarla gönüllü çalışmış, aynı zamanda Duyarlı Özü ile Bitlis, Tatvan, Van projesi için doğudaki köy okullarında gönüllü psikologluk yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini alırken İstanbul Nişantaşı’nda bulunan Prof. Dr. Bengi Semerci kliniğinde yaklaşık bir yıl staj yapmış ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, depresyon, okb, kaygı bozuklukları çalışmıştır. Değerlendirme aşamalarına; Wısc-4, Bender Gestalt, Kunter ergen depresyon, nöropsikolojik testler, çocuk ve ergen BDT katılmıştır. Daha sonra
Nişantaşı’nda bulunan Ekip Norma Razon kliniğinde 0-12 yaş çocuk, ergen ve aile görüşme seanslarına katılmıştır. İstanbul NP Feneryolu ve NP Ümraniye hastanelerinde yüksek lisanszorunlu stajını tamamlamış; bu süreç zarfında okb, depresyon, kaygı bozuklukları, panik bozukluk, bipolar bozukluk, alkol ve madde kullanımı, psikoz gibi birçok vizitelere katılmışve eğitimlere girmiştir. 2018 ile 2019 yılları arasında Ümraniye Belediyesi Gelecek Sensin Projesi’ni yürütmüş, Ümraniye’deki bütün ortaokul ve liselere; internet bağımlılığı, akran zorbalığı, iletişim becerileri, siber zorbalık, zaman yönetimi gibi birçok konuda seminer vermiştir.Yüksek lisans tezini yazarken bir yıl boyunca Bilişsel davranışçı terapi Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın ekibinden olan Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ’den süpervizyon almıştır. Çocuk,ergen ve yetişkinlerde bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi ekolünü benimsemektedir. Şema terapi eğitimini ve süpervizyonunu Prof. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan almıştır. 

Yetkinlik&Uzmanlık

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Oyun Terapisi
 • Kişilerarası iletişim ve ilişkiler
 • Öfke Kontrolü
 • Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
 • Çocuklarda DEHB
  Okula Uyum
 • Sınav Kaygısı
 • Aile Danışmanlığı
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Özgüven Problemleri
 • Sosyal Fobi
 • Alt Islatma

Terapi Yaklaşımları

 • Şema Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Davranış Odaklı Terapi
 • Duygu Odaklı Terapi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Pozitif Psikoterapi/Psikoloji

Paradoks Psikoloji

Ankara Psikolog, Çankaya Psikolog, Psikoloji Eğitimleri ve Ankara Moxo Dikkat Testi

Paradoks Psikoloji Ankara Psikolog, Çankaya Psikolog, Psikoloji Eğitimleri ve Ankara Moxo Dikkat Testi alanlarında uzmanlaşmış bir kurumdur.
Alanlarında uzman psikologlardan randevu veya bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.