Online Terapi nedir? 1980’lerden sonra artan teknoloji ve internet kullanımı birçok alanda kendini gösterdi. Özellikle 2020’de yaşanan pandemiden dolayı insanlar daha çok elektronik ortama yönelmeye başladı. Yüz yüze yapılan terapiler online terapi olarak dönüşüm sağladı. Peki online terapinin avantajları ve dezavantajları nedir? Yüz-yüze terapi ile farkı nedir? Online terapiye ihtiyaç duyulur mu?

Nedir?

Online terapi, Terapist ile danışanın belli nedenlerden dolayı yüz yüze gelmemesi durumunda elektronik ortamda terapi yapılmasıdır. İlk dönemlerde yazışma(forum) aracıyla yapılan online terapi, sonrasında sesli konuşma ve görüntülü konuşma olarak zaman süzgecinden geçmiştir. Bu yüzden online terapi siteleri yoğun şekilde artmıştır.

Faydalı mıdır ?

Terapötik ilişki, terapist ile danışan arasında güven ve saygının kurulmasıdır. Online terapide terapötik ilişki kurmak zaman alabilir. Yüz yüze olmadığı için beden dili, jest ve mimikleri okumada terapist zorluk yaşayabilir. Her danışan için online terapi uygun olmayabilir. O yüzden ilk seanstan sonra terapiye online olarak devam edilip edilemeyeceğine karar verilir.

Online terapi nedir
Dezavavantajları nelerdir ?

Terapötik ilişki, terapist ile danışan arasında güven ve saygının kurulmasıdır. Online terapide terapötik ilişki kurmak zaman alabilir. Yüz yüze olmadığı için beden dili, jest ve mimikleri okumada terapist zorluk yaşayabilir. Her danışan için online terapi uygun olmayabilir. O yüzden ilk seanstan sonra terapiye online olarak devam edilip edilemeyeceğine karar verilir.

Hangisi tercih edilmeli ?

Online terapinin avantajları ve dezavantajlarını baz alırsak yerine göre kullanıldığında her iki terapi yönteminde etkili olduğu görülür. Nitekim Yapılan Araştırmalarda depresyon ve kaygı tedavisinde online terapinin yüz yüze olan terapi kadar etkili olduğu bulunmuştur.

Bir yanıt yazın